In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 48 Năm 2017
(tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH

1. Thiết bị:

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Chuẩn bị máy chiếu để tổ chức ngoại khóa 30/11.

- Nhận gấy phép dạy thêm, học thêm tại PGD 28/11.

2. Thư viện:

- Dán mã gáy sách, phục vụ bạn đọc.

- Lập danh sách những học sinh nộp tiền đợt 1.

- Thông báo những học sinh chưa nộp các khoản để tiếp tục thu .

- Lập danh mục mua bổ sung sách tham khảo

3. Y tế.

- PHân công, quản lý lao động.

- Trả bảo hiểm Y tế cho học sinh,

- Lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung câu hỏi tổ chức ngoại khóa (30/11)