Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:51 01/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )
KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỔ VĂN PHÒNG

 - Họp giáo ban tổ văn phòng,.

- Văn thư:  

  Nắm số lượng học sinh đầu năm báo cáo BGH

  Thu hồi sổ chủ nhiệm năm học 2014- 2015 đưa vào hồ sơ lưu.

- Thư viện:

 Thu hối sách cho mượn năm, phát áo quần đồng phục cho học sinh

 Làm vệ sinh thư viện

- Thiết bị:

Kiểm tra điện, máy vi tính các phòng hoc, phòng tin học báo cáo  BGH

Liên hệ công ty Tri thức trẻ bảo trì máy tinhd toàn trường.

- Kế toán: 

Quyết toán các khoản sửa chữa trong hè.

Lên kế hoạch mua sắm hố sơ, sổ sách, văn phòng phẩm đầu năm 

- Y tế: 

Kiểm tra vệ sinh  trường lớp

Lập kế hoạch tuyên truyện bệnh sốt xuất huyết.

- Bảo vệ:

- Làm vệ sinh , phát cỏ  xung quanh trường

- Kiểm tra hệ thống cửa, khóa các phòng học, phòng chức năng

Các tin khác