Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:00 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

- Cập nhật phiếu điều tra công tác phổ cập.

- Tiếp tục thu hồ sơ hộ nghèo của học học sinh.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kiểm tra máy tính các phòng bộ  môn để các tổ dạy thao giảng.

- Tuyên truyền luật bảo hiểm Y tế.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh trường học.

Các tin khác