Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:02 11/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 34 ( 11/4- 16/4/2016)

        * Các bộ phận khắc phục những tồn tại sau ki PDG kiểm tra.

-         Hoàn thành danh sách đăng ký nnguyện vọng vào lớp 10.

-         Kiểm tra chéo hồ sơ khối 9.

-         Tham gia đánh giá công tác cải cách hành chính ở trường.

-         Chuẩn bị TB DH học cho giáo viên, sắp xếp TB DH phòng thiết bị

-         Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

-         Thu các khoản, thông báo cụ thể đến các lớp, lập danh danh sách những học sinh chưa nộp tièn báo cáo BGH.

-         Lập danh sách cán bộ , giáo viên, nhân viên nang lương đợt 1 năm 2016.

-         Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

-         Chỉ đạo các lớp lao động.

 

Các tin khác