Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:02 11/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 34 ( 11/4- 16/4/2016)

        * Các bộ phận khắc phục những tồn tại sau ki PDG kiểm tra.

-         Hoàn thành danh sách đăng ký nnguyện vọng vào lớp 10.

-         Kiểm tra chéo hồ sơ khối 9.

-         Tham gia đánh giá công tác cải cách hành chính ở trường.

-         Chuẩn bị TB DH học cho giáo viên, sắp xếp TB DH phòng thiết bị

-         Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

-         Thu các khoản, thông báo cụ thể đến các lớp, lập danh danh sách những học sinh chưa nộp tièn báo cáo BGH.

-         Lập danh sách cán bộ , giáo viên, nhân viên nang lương đợt 1 năm 2016.

-         Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

-         Chỉ đạo các lớp lao động.

 

Các tin khác