Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:17 22/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10 ( TỪ NGÀY 19 – ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 10/ 2015) 1 Văn thư. - Tiế tục làm hồ sơ phổ cập - Nắm và báo cáo số lượng tháng 10. 2. Thu viện. - Mua sổ bài để bổ sung cho phòng tin, thể dục, mua sách tin học, sách ngoại ngữ bổ

Các tin khác