Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:43 28/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

1. Văn thư:

Cập nhật sổ đăng bộ khối 7

Lập DS đăng ký danh hiệu thi đua

Xin số liệu tại trường THPT Hóa Châu để làm phổ cập

Cập nhật công văn đi -đến

2. Thiết bị:

Theo dõi mượn trả thiết bị

Tổng hợp đăng ký thiết bị của GV từng bộ môn tháng 9

3. Kế toán:

Tổng hợp KP đào tạo, đị học nộp PGD

Xuất hóa đơn thu HP

Làm và đối chiếu KP quý 3

4. Thư viện:

Phục vụ bạn đọc

Làm thẻ thư viện

Triển khai kế hoạch tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

4 Y tế:

Phân công và theo dõi lao động

Tổng hợp DS học sinh tham gia BHTN

Các tin khác