Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:32 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các thành viên trong tổ lên kế hoạch làm việc của mình

- Kế toán chuyển tiền nước , điện.....

- Thư viện phục vụ bạn đọc, giới thiệu sách theo chủ đề,tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thiết bị chuẩn bị đồ dùng dạy học phục vụ GV

- Văn thư làm hồ sơ phổ cập

- Đội triển khai múa hát sân trường

- Y tế đôn đốc thu BHYT, BHTN đợt 2

Các tin khác