Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:32 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các thành viên trong tổ lên kế hoạch làm việc của mình

- Kế toán chuyển tiền nước , điện.....

- Thư viện phục vụ bạn đọc, giới thiệu sách theo chủ đề,tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thiết bị chuẩn bị đồ dùng dạy học phục vụ GV

- Văn thư làm hồ sơ phổ cập

- Đội triển khai múa hát sân trường

- Y tế đôn đốc thu BHYT, BHTN đợt 2

Các tin khác