Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:48 01/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lập danh sách thi nghè khối 8.

- Chuẩn bị thiết bị dạy học cho giáo viên.

- Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tại đặng dung.

- Kiểm tra vệ  sinh các lớp.

- Chuẩn bị hồ sơ tài chính, tài sản để BGH, Thanh tra kiểm tra

Các tin khác