Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:07 14/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016 )
KẾ HOẠCH TUẦN 30

- Các bộ phận cập nhật kế hoạch đầy đủ trên cỏng thông tin và chuẩn bị hồ sơ cá nhân đảm bảo.

- Lập và tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện hộ nhèo, cận nghèo.

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh, chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tổng vệ sinh. chuẩn bị keeas hoạch 26-3.

- Thanh toán chế dộ bảo hiểm tai nạ cho giáo viên và học sinh.

Các tin khác