Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:42 28/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu phổ cập.

- Cập nhật điểm khảo sát khối 6  báo cáo PGD.

- Kết hợp giáo viên tổ Lý - Sinh- Công nghệ sắp xếp TBDH tại phòng thiết bị.

- Kiểm tra và sắp xếp lại phòng máy.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán.

- Chuyển lương tháng 10.

- Phân công , quản lý lao động.

- Lập kế hoạch liên hệ trạm y tế để khám sức khỏe cho học sinh

Các tin khác