Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:42 28/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu phổ cập.

- Cập nhật điểm khảo sát khối 6  báo cáo PGD.

- Kết hợp giáo viên tổ Lý - Sinh- Công nghệ sắp xếp TBDH tại phòng thiết bị.

- Kiểm tra và sắp xếp lại phòng máy.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán.

- Chuyển lương tháng 10.

- Phân công , quản lý lao động.

- Lập kế hoạch liên hệ trạm y tế để khám sức khỏe cho học sinh

Các tin khác