Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:21 26/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 8

- Tiếp tục nhập dữ liệu phổ cập

- Lắp màn hình tivi, máy chiếu vào các phòng bộ môn.

- Chuẩn bị thiết bị dạy học co giáo viên, kiểm tra phòng máy.

- tiếp tục nhập phần mềm thư viện.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp tiền đợt 1, phát  tiền hỗ trợ cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

- Lập dự toán năm 2017 nộp phòng tài chính., nộp hồ sơ  học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghè năm 2016 cho PGD

- Làm bảng lương  tháng 10.

 -Thông báo cho học sinh nộp tiền bảo hiểm tai nạn đợt 2.

- Phân công và theo dõi lao động

Các tin khác