Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:44 10/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao bamn tổ văn phòng.

- Họp Hội đồng sư phạm toàn trường vào lúc 9h30(9/9/2019).

- Sắp xếp học bạ khối 6 và chuển về cho GVCN.

- Vào sổ đăng bộ khối 6.

- Cập nhật công văn đi- đến- cổng thông tin..

- Lê kế hoạc tổ tuần 4.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra máy phòng vật lý.

- Tổng hợp danh mục mua bổ sung TBDH từ nhu cầu và đề xuất của các tổ chuyên môn.

- Chuyển tiền điện- nước

- Lập dự toán ngân sách năm học 2019-2020 nộp Phòng  tài chính và PGD

- phục vụ bạn đọc, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn.

- Thu các khoản đầu năm.

- Phan công và quản lý lao động.

- Xây dựng kế hoạch tuyền truyền bệnh sốt xuất huyết.

Các tin khác