Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:44 10/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao bamn tổ văn phòng.

- Họp Hội đồng sư phạm toàn trường vào lúc 9h30(9/9/2019).

- Sắp xếp học bạ khối 6 và chuển về cho GVCN.

- Vào sổ đăng bộ khối 6.

- Cập nhật công văn đi- đến- cổng thông tin..

- Lê kế hoạc tổ tuần 4.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra máy phòng vật lý.

- Tổng hợp danh mục mua bổ sung TBDH từ nhu cầu và đề xuất của các tổ chuyên môn.

- Chuyển tiền điện- nước

- Lập dự toán ngân sách năm học 2019-2020 nộp Phòng  tài chính và PGD

- phục vụ bạn đọc, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn.

- Thu các khoản đầu năm.

- Phan công và quản lý lao động.

- Xây dựng kế hoạch tuyền truyền bệnh sốt xuất huyết.

Các tin khác