Dạy tức là học hai lần''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:16 25/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

TUẦN 15 ( Từ ngày 25//11 đến ngày 31/11/2019).

- Họp giao ban tổ văn phòng- hội ý với BGH.

- Tham gia trang hoàng chuẩn bị Đại họ chi bộ Trường.

- Cô Ngọc Anh tham dự Đại hội chi bộ (26/11/2019)

- Thầy Huy, Cô Hiền tham gia giải bòng đá học sinh.

- Cô Kim Ánh ký hồ sơ phổ cập tại TTHC Công 

- Kiểm kê văn bằng TN THCS.

- Cập nhật cổng thông tin công văn đi đến.

- Cô Tư nộp hồ sơ nâng lương đợt 2 cho PGD  (25/11)

- Nộp cân đối cấp bù học phí 2019.

- Nộp dự toán điều chỉnh giảm lương.

- Chuyển tiền báo, tiền điện thoại, kinh phí chi thường xuyên.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tổng hợp việc sử dụng TBDH của GV tháng 11 báo cáo BGH.

- Cô Hiền phân công , quản lý lao động ,

- Hướng dẫn học sinh khối 8 tổng vệ sinh khuôn viên trường.

- Cô Ngọc Anh cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách .

- Phục vụ bạn đọc.