Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:55 05/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

 

 Họp giao ban tổ văn phòng

1.      Kế toán:

-         Đối chiếu TBKB tháng 4

-         Chuyển lương tháng 5

-         Làm báo cáo sắp xếp lại cơ sở nhà đất

2.      Thư viện:

-         Sắp xếp tủ sách

-         Phục vụ bạn đọc

-         Nộp báo cáo ngày sách Việt Nam

3.      Thiết bị:

-         Sắp xếp phòng  thiết bị

-         Làm nẹp tranh dạy học

4.      Y tế:

-         Kiểm tra thân nhiệt học sinh

-         Lên kế hoạch lao động

-         Kiểm tra công tác vệ sinh

-         Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

-         Cân đo học sinh

5.      Văn thư:

-         Cập nhật  số hiệu bằng tốt nghiệp THCS vào sổ đăng bộ

-         Cập nhật  công văn đi đến

-         Nắm số liệu học sinh.

Các tin khác