Dạy tức là học hai lần''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:55 05/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

 

 Họp giao ban tổ văn phòng

1.      Kế toán:

-         Đối chiếu TBKB tháng 4

-         Chuyển lương tháng 5

-         Làm báo cáo sắp xếp lại cơ sở nhà đất

2.      Thư viện:

-         Sắp xếp tủ sách

-         Phục vụ bạn đọc

-         Nộp báo cáo ngày sách Việt Nam

3.      Thiết bị:

-         Sắp xếp phòng  thiết bị

-         Làm nẹp tranh dạy học

4.      Y tế:

-         Kiểm tra thân nhiệt học sinh

-         Lên kế hoạch lao động

-         Kiểm tra công tác vệ sinh

-         Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

-         Cân đo học sinh

5.      Văn thư:

-         Cập nhật  số hiệu bằng tốt nghiệp THCS vào sổ đăng bộ

-         Cập nhật  công văn đi đến

-         Nắm số liệu học sinh.

Các tin khác