In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 19 Năm 2020
(tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020)

 

 Họp giao ban tổ văn phòng

1.      Kế toán:

-         Đối chiếu TBKB tháng 4

-         Chuyển lương tháng 5

-         Làm báo cáo sắp xếp lại cơ sở nhà đất

2.      Thư viện:

-         Sắp xếp tủ sách

-         Phục vụ bạn đọc

-         Nộp báo cáo ngày sách Việt Nam

3.      Thiết bị:

-         Sắp xếp phòng  thiết bị

-         Làm nẹp tranh dạy học

4.      Y tế:

-         Kiểm tra thân nhiệt học sinh

-         Lên kế hoạch lao động

-         Kiểm tra công tác vệ sinh

-         Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

-         Cân đo học sinh

5.      Văn thư:

-         Cập nhật  số hiệu bằng tốt nghiệp THCS vào sổ đăng bộ

-         Cập nhật  công văn đi đến

-         Nắm số liệu học sinh.