Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:25 18/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý với BGH đầu tuần

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật học sinh mượn sách trên cổng thông tin

- Thông báo cho học sinh rút bằng Tốt nghiệp THCS

- Cập nhật công văn đi đến.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra rà soát các máy để giáo viên dạy thao giảng chuyên môn cụm, ngày 28/2/2019.

- Kế toán tham gia tập huấn phần mềm bảo hiểm.

- Làm đối chiếu tiên gửi tháng 2

- Y tế: phân công, quản lý lao động,

- Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh

Các tin khác