Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:12 23/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 6

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Hội ý với BGh đầu tuần.

- Đề nghị các bộ phận cập nhật kế hoạch lên cổng thông tin kịp thời.

- Tham dự Hội nghị công Đoàn.

II. Kế hoạch các bộ phận

1. Văn thư:

- 24/9  đống mã ssos học bạ, sổ điểm tại phòng giáo duc.

- Cập nhật công văn đi- đến- cổng thông tin.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đfua nộp PGD.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, Sắp xếp TBDH tại phòng thiết bị.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH.

3. Kế toán:

- Tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo- Học sinh khuyết tật.

- Tổng hợp danh sách học sinh được miễn giảm học phí.

- Hoàn tất hồ sơ và quyết toán sau Hội nghị CBCC.

4. Thư viện:

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn

- Phục vụ bạn đọc- Cập nhật học sinh và giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Tiếp tục thu các khoản.

5. Y tế:

- Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cầm máu.

- Phân công, quản lý lao động.

- Nộp BHTN cho học sinh

- Rà soát hồ sơ Y tế chuẩn bị kiểm tra.

III. Điều chỉnh- Bổ sung

Các tin khác