Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:12 23/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 6

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Hội ý với BGh đầu tuần.

- Đề nghị các bộ phận cập nhật kế hoạch lên cổng thông tin kịp thời.

- Tham dự Hội nghị công Đoàn.

II. Kế hoạch các bộ phận

1. Văn thư:

- 24/9  đống mã ssos học bạ, sổ điểm tại phòng giáo duc.

- Cập nhật công văn đi- đến- cổng thông tin.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đfua nộp PGD.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, Sắp xếp TBDH tại phòng thiết bị.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

- Cập nhật hồ sơ quản lý TBDH.

3. Kế toán:

- Tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo- Học sinh khuyết tật.

- Tổng hợp danh sách học sinh được miễn giảm học phí.

- Hoàn tất hồ sơ và quyết toán sau Hội nghị CBCC.

4. Thư viện:

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn

- Phục vụ bạn đọc- Cập nhật học sinh và giáo viên mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Tiếp tục thu các khoản.

5. Y tế:

- Tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cầm máu.

- Phân công, quản lý lao động.

- Nộp BHTN cho học sinh

- Rà soát hồ sơ Y tế chuẩn bị kiểm tra.

III. Điều chỉnh- Bổ sung

Các tin khác