Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:01 19/08/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2019, từ 19/08/2019 đến 25/08/2019 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 1

I. kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Lê kế hoạch tổ. cập nhật kế hoạch lên cổng thông 

 tin kịp thời

- Các bộ phận chủ động rà soát và làm hồ sơ, sổ sách đầu năm.

- Chuẩn bị văn phòng phẩm cho các bộ phận.

- Thứ năm 22/5 họp tổ văn phòng để xây dựng kế hoạch hoạt dộng của tổ văn phòng năm học  2019- 2020.

II. Kế hoạch các bộ phận

1. văn thư

- Nắm số lượng báo cáo đầu năm.

- cập nhật cổng thông tin.

-Làm sổ điểm danh phụ.

2. Thư viện

- chuẩn bị văn phòng phẩm và phát các loại hồ sơ sổ sách cho giáo viên.

- Hoàn chỉnh báo cáo thư viện nộp phòng giáo dục.

- Phát áo quần đồng phục cho học sinh.

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm3. thiết b

3. Thiết bị.

- Sắp xếp bàn ghế và làm vệ sinh phòng bộ môn .

- Chuyển các máy về lại các phòng bộ môn.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ quản lý TBDH.

- Cho giáo viên mượn TBDH đầu năm.

- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch năm , tháng tổ văn phòng.

4. Kế toán.

- Điều chỉnh mức đóng BHXH cho giáo viên tăng lương, 

- Rà soát nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm để mua bổ sung.

- Chuẩn bị hồ sơ kế toán đầu năm.

5. Y tế.

- làm hồ sơ y tế.

- kiểm tra vệ sinh các lóp.

- Phân công , quản lý lao động.

Các tin khác