Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:09 02/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013 )
kế hoạch tổ văn phòng

- Họp giao ban tỏ văn phòng

- Các bộ phận  lên kế hoạch làm việc của cá nhân

- Thư viện Lập DSHS chưa nộp tiền

- Chiều thứ 2 Kế toán đi nhận chứng từ,chiều thứ 3 KT đi đối chiếu kho bạc

- Sáng thứ năm đi chuyển lương tháng 12

- Sáng thứ 4 Thiết bị đi công ty minh thông

- Văn thư đi nhận chứng chỉ nghề cho học sinh

- Sáng thứ 3 đi BHXH nhận thẻ đợt 3

- Nhắc nhở vệ sinh môi trường

- Lên kế hoạch lao động tháng 12

Các tin khác