Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:44 17/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Làm phổ cập THCS năm 2018

- Chuản bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn để giáo viên dạy thao giảng.

- Kết hợp với giáo viên tổ LÝ- Hóa - Sinh - Công nghệ sắp xếp TBDH mới được bổ sung từ sở GD.

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viên lên cổng thông tin.

- Tiếp tục dán mã gáy sách, thu các khoản.

- Nộp bảng quyết toán chăm sóc SKBĐ cho PGD

- Rút tiền cấp học phí cho học sinh học kỳ 2 năm 2017- 2018

- Nộp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cho PDG

- Phân công quản lý lao động

- Tiến hành cân đo, tinh chỉ số BMI

Các tin khác