Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:47 23/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2018, từ 23/04/2018 đến 29/04/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 36- HỌC KỲ 2

1. Thư viện:

- Tiếp tục dãn mã gáy sách.

- Giới thiệu sách theo chủ đề 30/4.

- Đi kho bạc rút dự toán ngân sách ( 24/4).

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 2.

- Phục vụ bạn đọc.

2. Thiết bị.

- Nhận đề thi tại phòng giáo dục (28/4)

- Kiểm tra các phương tiện chữa cháy tại trường (24/4)

- Tổng hợp sử dụng TBDH tháng 4/2018

- Nhắc giáo viên trả TBDH kịp thời.

- Làm vệ sinh phòng hóa, phòng thiết bị.

3.Kế toán:

- Làm hồ sơ rút ngân sách chi thường xuyên tại kho bạc 24/8.

- Lập và nộp danh sách học sinh hộ nghèo, cận nghèo cho PGD.

- Hoàn thiện hồ sơ nâng lương đợt 1 năm 2018 nộp PGD.

4. Văn thư;

- Lập danh sách phòng thi, biên bản thi

- Nhắc giáo viên ký bổ sung học bạ khối 9.

- Sắp xếp  học bạ.

- Vào sổ công văn đi đến.

5. Y tế.

- Làm báo cáo công tác Y tế tháng 4.

- Phân công, quản lý lao động.

 

 

 

 

Các tin khác