Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 17:33 18/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 6 năm 2021, từ 08/02/2021 đến 14/02/2021 )

Vệ sinh, niên phong phòng làm việc chuẩn bị nghỉ tết Nguyên Đán 

Nghỉ tết Nguyên Đán từ 09/02 đến 16/02/2021

Các tin khác