Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:30 30/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2017, từ 30/10/2017 đến 05/11/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 -TỔ VĂN PHÒNG 

 (Từ ngày 30/10 đến ngày  5/11/2017)

I. Kế hoạh chung:

- Cắc bộ phận tiệp tục hoàn thiện những tồn tại , hạn chế sau khi PGD kiểm tra.

- Họp hội động sư phạm ngày (2/11)

- Họp giao ban tổ văn phòng.

II: Kế hoạch các bộ phận:

1. Thiết bị:

-  Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Hỗ trợ BGH làm công tác phổ cập, nộp hồ sơ phổ cập tại Huyện (ngày 30,,31/10/2017)

- Làm báo cáo tháng 10 và xây dựng kế hoạch tổ Văn phòng tháng 11/2017 nộp BGH (3/11).

-Kiểm tra máy các phòng bộ môn.

2. Thư viện:

- Nhập danh sách giáo viên và học sinh vào phần mềm thư viện

- In và dán mã gáy sách.

- Phục vụ bạn đọc.

3.Y tế:

- Tuyền truyền bệnh sâu răng đến toàn thể CBGV-NV và học sinh toàn trường.

-  Thông báo đến PHHS về kết quả tư vấn và khám sức khỏe học sinh để khám và điều trị kịp thời.

- Làm bản nội quy nhà vệ sinh.

- Phân công quảng lý lao động.

III.Diều chỉnh , bổ sung

 

Quảng thành, ngày 30 tháng 10 năm 2017 

Tổ trưởng Tổ VP.

Phan Gia Huy

Các tin khác