Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:39 28/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 2:  HỌC KÝ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Nộp báo cáo dự kiến giáo dục

- Cập nhật công văn đi đến

- Tiếp tục sắp xếp thư viện

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán quý 4/2018

- Sinh hoạt tổ văn phòng

- Làm mã số sách mới nhập về

- Nộp các khoản đề thi, giấy thi cho PDG

- Phục vụ bạn đọc học kỳ II

- Phát tiền dạy bồi dưỡng HS giỏi cho giáo viên

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Phân công quản lý lao động

Các tin khác