Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:27 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Sơ kết học kỳ 1

- Chuẩn bi báo cáo, điều kiên cơ sở vất chất tổ chức hội nghị PHHS .( 17/1/2016

- Kiểm tra máy vi tính phòng tin để thi IOE cấp huyện.( 16- 17/1/2015)

- Làm mã gấy sách mới.

- Nôp báo cáo ngoại khóa SKSS, HIV cho phòng giáo dục

- Tổng hợp danh sách học sinh khám mắt nộp trung tâm Y tế học đường.

- Ghi chứng chỉ nghề vào học bạ khối 9

Các tin khác