Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:27 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 2 năm 2016, từ 11/01/2016 đến 17/01/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Sơ kết học kỳ 1

- Chuẩn bi báo cáo, điều kiên cơ sở vất chất tổ chức hội nghị PHHS .( 17/1/2016

- Kiểm tra máy vi tính phòng tin để thi IOE cấp huyện.( 16- 17/1/2015)

- Làm mã gấy sách mới.

- Nôp báo cáo ngoại khóa SKSS, HIV cho phòng giáo dục

- Tổng hợp danh sách học sinh khám mắt nộp trung tâm Y tế học đường.

- Ghi chứng chỉ nghề vào học bạ khối 9

Các tin khác