Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 22:02 27/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2- TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý với BGH.

- Văn thư cập nhật danh sách học sinh lên cổng thông tin.

- Thư viện: cho giáo viên mượn sách, phát sách tiếng anh k6 về cho các lớp, 

- Thiết bị: Chuẩn bị TBDH cho giáo vên, cập nhật việc đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin.

- Kiểm tra điện phòng lớp 6/3, máy phòng vật lý, ngữ văn.

- Y tế: lập lên kế hoạch lao động, lập kế hoạch và tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết.

- Các bộ phân chuẩn bị diều kiện  CSVC tổ chức lễ khai giảng  năm học  2017- 2018

Các tin khác