Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 22:02 27/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2- TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý với BGH.

- Văn thư cập nhật danh sách học sinh lên cổng thông tin.

- Thư viện: cho giáo viên mượn sách, phát sách tiếng anh k6 về cho các lớp, 

- Thiết bị: Chuẩn bị TBDH cho giáo vên, cập nhật việc đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin.

- Kiểm tra điện phòng lớp 6/3, máy phòng vật lý, ngữ văn.

- Y tế: lập lên kế hoạch lao động, lập kế hoạch và tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết.

- Các bộ phân chuẩn bị diều kiện  CSVC tổ chức lễ khai giảng  năm học  2017- 2018

Các tin khác