Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:17 16/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 17

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Rà soát lại hồ sơ văn thư.

- Làm biên bản thi kh1

- Cập nhật công văn đi đến.

- chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra điện các phòng.

- Sửa máy casset.

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ.

- Chjuyeenr lươngb tháng 12

- Chuyển tiền bồi dưỡng HS giỏi, tập chí.

- Làm điều chỉnh đóng BHXH.

- Phân công quản lý lao động

- Nhập phần mềm BHYT cho học sinh

Các tin khác