Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:19 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

- Kiểm kê tài sản các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn.

- Rà soát công tác phổ cập năm 2015.

- Cân đối ngân sách năm 2016.

- Lập danh sách và trả tiền bảo hiểm y tế cho học sinh .

- Phục vụ bạn đọc, chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

Các tin khác