Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:19 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016 )

- Kiểm kê tài sản các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn.

- Rà soát công tác phổ cập năm 2015.

- Cân đối ngân sách năm 2016.

- Lập danh sách và trả tiền bảo hiểm y tế cho học sinh .

- Phục vụ bạn đọc, chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

Các tin khác