Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:09 29/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng.

- Kiểm kê, tổng hợp kiểm kê Thiết bị- Thư viện- Y tế

- Phục vụ thi học kỳ 1

- Kiểm tra điện các phòng học

- Nhập sách mới vào sổ

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Phân công quản lý lao động

Các tin khác