Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:56 01/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )
kế hoạch tuần 2 tổ văn phòng

 Họp giao ban tổ văn phòng.

- Văn thư, cập nhật điểm thi lại vào học bạ.

 -Nắm số lượng học sinh, làm sổ điểm cá nhân

- Thư viện tổng hợp số lượng học sinh mua áo đồng phục.

 - Cho giáo mượn sách đầu năm.

- Thiết bị sắp xếp TBDHphòng thiết bị. 

 - Lắp bòng đén  cáo phòng học lớp 9.

- Tham mưu cho BGh xây dựng nội quy các phồng bộ môn

- Kế toán chuyển tiền điện, nước, điện thoại.

  lập thông báo các khoản thu đầu năm chuẩn bị hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm.

- Y tế: Tuyện truyền bệnh sốt xuất huyết, kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Bảo vệ: làm vệ sinh, sắp bàn ghế các phòng học hợp lý

 

Các tin khác