Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:53 24/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 35 (17/4 đên  23/4/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Nắm và báo cáo số lượng tháng 4/2017

- Chuẩn bi các biểu  mẫu, biên bản liên quan đến thi học kỳ 2.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Làm vệ  sinh sắp xếp TBDH phòng vật lý.

- Sữa máy casset để  thi HK 2.

- Làm mã gấy sách tham khảo, pho tto đề  thi các mon thi phụ.

- Chuẩn bị giấy thi.

- Phân công quản lý lao động.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền lao vệ sinh ATTP.

- Tổng hợp và tham gia xét hồ so nâng lương đợt 1.

- Tạm ứng kinh phí chi thường xuyên kho bạc, chuyển riền điện , nước.

Các tin khác