Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:15 22/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG

TUẦN 1:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phận chuẩn bị hồ sơ các nhân đầu năm.

- Thứ 5: ngày 23/8/2018 họp tổ văn phòng để xây dựng kế hoạch năm học của tổ và đăng ký  danh hiệu thi đua.

1. Văn thư:

- Nắm số lượng học sinh đầu năm báo cáo BGH.

- Chuẩn bị các biểu mẫu phát về cho giáo viên.

- Cập nhật cổng thông tin công văn đi , đến.

2. Thiết bị:

- Cho giáo viên mượn - trả TBDH theo kế hoạch.

- Kiểm tra các phòng bộ môn.

- Xây dựng kế hoạch tổ văn phòng.

3. Thư viện;

- Cho giáo viên mượn sách.

- Phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

- Phát áo quần đồng phục cho học sinh đã đăng ký mua.

4. Kế toán:

- Làm hoàn tạm ứng kho bạc

- Tham mưu cho BGH về thu chi đầu năm.

5. Y tế;

- Phân công, quản lý lao động  theo kế hoạch.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp.

 

Các tin khác