Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:25 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 14 HỌC KỲ II/ 2018.

 

* Họp hội điồng sư phạm vào lúc 13h30 ngày 5/4/2018.

1. Kế toán:

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 4/2018 cho CBGV- NV.

- Đối chiếu số liệu quý 1 tại kho bạc.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, nhác giaó viện mượn trả TBDH kịp thời.

- Chuyển Tivi về phòng Ngữ Văn, Phòng Tin Học.

- Xây dựng kế hoạch tổ tháng 4/2018

- Cập nhật hồ sơ quản lyas thiết bị. tháng 3/2018.

3. Thư viện:

- In và dán mã gáy sách tham khảo.

- Đua học sinh thi học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 4/ 2014.

4. Y tế:

- Phân công quản lý lao động.

- Lên kế hoạch tuyên truyền vệ sinh ATTP đế CBGV- NV.

Các tin khác