Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:25 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 14 HỌC KỲ II/ 2018.

 

* Họp hội điồng sư phạm vào lúc 13h30 ngày 5/4/2018.

1. Kế toán:

- Làm bảng lương và chuyển lương tháng 4/2018 cho CBGV- NV.

- Đối chiếu số liệu quý 1 tại kho bạc.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, nhác giaó viện mượn trả TBDH kịp thời.

- Chuyển Tivi về phòng Ngữ Văn, Phòng Tin Học.

- Xây dựng kế hoạch tổ tháng 4/2018

- Cập nhật hồ sơ quản lyas thiết bị. tháng 3/2018.

3. Thư viện:

- In và dán mã gáy sách tham khảo.

- Đua học sinh thi học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 4/ 2014.

4. Y tế:

- Phân công quản lý lao động.

- Lên kế hoạch tuyên truyền vệ sinh ATTP đế CBGV- NV.

Các tin khác