Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 22:18 06/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10- HỌC KỲ 2

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý BGH.

- Chuyển lương  tháng 3/2018, chuyển tiền nước.

- Điều chỉnh mức đóng BHXH đối với giáo viên được nâng lương.

- Giới thiệu sách theo chủ đề 8/3, 

- In phích và mã gáy sách, họp BCH Công Đoàn bàn về công tác tổ chức  ngày 8/3.

- Chuẩn bị TTBDH cho giáo viên, kiểm tra và chuẩn bị máy để triển khai tập huấn.

- Tiến hành rà soát, kiểm tra phiếu điều tra phổ cập thôn Tây Thành, Thanh Hà

- Hướng dẫn học sinh trồng cây.

- Phân công, quản lý lao động theo kế hoạch.

- Liêm hệ Trạm Y tế xã Quảng Thành để chuẩn bị phun thuốc xử lý môi trường trước khi tổ chức cắm trại.

- Tham gia hoạt động ngày 8/3.

Các tin khác