Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:34 10/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 17

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Nộp sản phẩm sang tạo KHKT cho PGD  (10/12)

- Kiểm tra các máy cacset chuẩn bị thi tiếng anh HK1 (11/12).

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn chuẩn bị để giáo viên dạy thao giảng (12/12).

- Chuẩn bị các mâuc báo cáo thi hk1.

- Cập nhật công văn di đến.

- Tiếp tục sắp xếp hồ sơ các bộ.

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm để tổ chức thi HK1.

- Tiếp tục sắp xếp thư viên.

- Phân công quản lý lao động.

- Chuyển lương tháng 12.

- Tạm ứng kho bạc

- Làm dự toán bổ sung 

Các tin khác