Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:34 10/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 17

- Họp giao ban tổ văn phòng- Hội ý BGH đầu tuần.

- Nộp sản phẩm sang tạo KHKT cho PGD  (10/12)

- Kiểm tra các máy cacset chuẩn bị thi tiếng anh HK1 (11/12).

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn chuẩn bị để giáo viên dạy thao giảng (12/12).

- Chuẩn bị các mâuc báo cáo thi hk1.

- Cập nhật công văn di đến.

- Tiếp tục sắp xếp hồ sơ các bộ.

- Chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm để tổ chức thi HK1.

- Tiếp tục sắp xếp thư viên.

- Phân công quản lý lao động.

- Chuyển lương tháng 12.

- Tạm ứng kho bạc

- Làm dự toán bổ sung 

Các tin khác