Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:18 02/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019 )

- Họp tổ văn phòng.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra việc bảo quản máy móc cuae các tổ bộ môn.

- Đưa học sinh đi thi HSG tỉnh tại NGuyễ Tri Phương ( Thầy Huy- Cô Ngọ.c anh) 4/4

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Bổ sung các quyết ddingj vào hồ sơ CBGV- NV.

- Cập nhật công văn đi - đến.

- Lập danh sách những giáo viên nâng lương để thông báo cho giáo viên.

- Làm bản lươn và chuyển lương tháng 4.

- Tiếp tuchj dán mã gáy sách..

- Phân công, quản lý lao động- tằn cường kieerem tra vệ sinh các lớp.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bệnh dịch tả lợn Châu phi- Tai nạn đuối nước

Các tin khác