Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:45 18/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )
Kế hoạch tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thống kê danh sách nộp đầu năm

- Chuyển tiền điện nước,điện thoại

- Quyết toán tài chính năm 2013

- Hôc trợ cho giáo viên thi dạy giỏi

- Làm báo cáo tháng nộp cho PGD

- Kiểm tra vệ sinh môi trường

- Đi điều tra phổ cập tại UBXã Quảng Thành

Các tin khác