Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:17 10/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 34

1. Văn thư:

- Lập danh sách phòng thi, biên bản thi học kỳ 2

- Nhắc  giáo viên đôn đóc học sinh nọp ảnh để bổ sung vào học bạ

2. Thiết bị .

- Họp giao ban hội ý BGH đầu tuần

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH tại phòng thiết bị.

3.Kế toán:

- Chuyển lương tháng 4/2017.

- Tổng hợp hồ sơ nang lương đợt 1/2017.

- Chuẩn bị văn phòng phamr và điều kiện CSVC để tổ chức thi học kỳ 2.

4. Thư viện:

- Tiếp tục làm mã gáy sách mới, phục vụ ban đọc.

- Chuẩn bị giấy thi, i sao đề thi theo chỉ đạo của BGH.

5 Y trế:

Phân công, quản lý j quản lý lao .

Xây sựng kế hoạc tuyê truyên hưởng ứng tháng VS AT thực phẩm

Các tin khác