Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:17 10/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 34

1. Văn thư:

- Lập danh sách phòng thi, biên bản thi học kỳ 2

- Nhắc  giáo viên đôn đóc học sinh nọp ảnh để bổ sung vào học bạ

2. Thiết bị .

- Họp giao ban hội ý BGH đầu tuần

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Làm vệ sinh dụng cụ TBDH tại phòng thiết bị.

3.Kế toán:

- Chuyển lương tháng 4/2017.

- Tổng hợp hồ sơ nang lương đợt 1/2017.

- Chuẩn bị văn phòng phamr và điều kiện CSVC để tổ chức thi học kỳ 2.

4. Thư viện:

- Tiếp tục làm mã gáy sách mới, phục vụ ban đọc.

- Chuẩn bị giấy thi, i sao đề thi theo chỉ đạo của BGH.

5 Y trế:

Phân công, quản lý j quản lý lao .

Xây sựng kế hoạc tuyê truyên hưởng ứng tháng VS AT thực phẩm

Các tin khác