Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:52 23/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2017, từ 23/10/2017 đến 29/10/2017 )

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 10

I.Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Các bộ phân khắc phục những tồn tại,hạn chế sau khi PGD kiểm tra.

III.Kế hoạch các bộ phận:

1. Thiết bị:

- Chuản bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra vệ sinh các phòng bộ môn, kiểm tra điện chiếu sáng các phòng học.

- Xây dựng kế hoạch mua bổ sung TBDH năm 2017 báo cáo BGH.

2.Thư viện:

- Dán gáy sách, phục vụ bạn đọc.

- Đối chiếu chứng từ, thanh toán các khoản trong tháng 10/2017.

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp tiền đợt 1, tiếp tục đôn đóc nhắc nhở học sinh nộp các khoản.

3. Y tế:

 -Phân công,quản lý lao động

-Tiếp tục cân, đo tính chỉ số BMI chohocj sinh.

- Lập danh sách học sinh nộp tiền bảo hiểm tai nạn đợt 2.

Các tin khác