Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:33 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

- Tiếp tục làm mã phách, phục vụ thi học kỳ 2.

- Các bộ phân tiến hành kiểm kê, sắp xếp sách và TBDH.

- Văn thư chuẩn bị các mẫu báo cáo diểm và 2 mặt chất lượng cho giáo viên.

- Chuẩn bị nội dung để duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 (Văn thư)

- Đối chiếu chứng từ kế toán và thủ quỹ.

- Phân công và quản lý lao động.

Các tin khác