Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:33 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018 )

- Tiếp tục làm mã phách, phục vụ thi học kỳ 2.

- Các bộ phân tiến hành kiểm kê, sắp xếp sách và TBDH.

- Văn thư chuẩn bị các mẫu báo cáo diểm và 2 mặt chất lượng cho giáo viên.

- Chuẩn bị nội dung để duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 (Văn thư)

- Đối chiếu chứng từ kế toán và thủ quỹ.

- Phân công và quản lý lao động.

Các tin khác