Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 10:07 15/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 14

-Nắm số lượng báo cáo cho BGH

- Tiến hành công tác kiểm tra phổ cập năm 2016-2017.

- Đóng nẹp tranh ảnh Văn- Sử- Địa khối 7.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Đôn đóc nhắc nỡ học sinh nọp các khoản năm học 2016-2017

- Cập nhật phần mềm thư viện.

- Phục vụ bạn đọc.

- Rút tiền kinh phí chi thường xuyên.

- Chuyển tiền điện, nước, tiền sửa máy vi tính.

- làm dự tóa kinh phí bổ sung.

- Làm hố sơ nầng lương 6 tháng cuối năm 2016.

- Phân công, quản lý lao động.

-Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, làm báo cáo công tác Y tế tháng 11

Các tin khác