Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:14 29/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- các bộ phận chuẩn bị  cơ sở, vật chât , trang hoàng lễ kkhai giảng năm học mới 2016- 2017.

- các bộ phận rà soát hồ sơ chuẩn bị bàn giao hiệu trưởng  nghỉ hưu.

- Văn thư:Cập nhật hồ sơ học sinnh vào sổ đăng bộ.

- Thiết bị:  Chẩn bị TBDH cho giáo viên,  hướng dẫn cho giáo viên đăng ký  sử dụng TBDH trên cổng thông tin.

- Kế toán cân dối ngân sách và các khoản thu, chuẩn bị cho hội nghị PHHS đầu năm

- Thư viện: Đôn đốc nhắc nhở học sinh nôp các khoản đầu năm, cho giáo viên mượn sách kịp thời.

- Y tế: Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp, tham gia tập huaand công tác y tế học đường ngày (1/9)

Các tin khác