Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:14 29/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- các bộ phận chuẩn bị  cơ sở, vật chât , trang hoàng lễ kkhai giảng năm học mới 2016- 2017.

- các bộ phận rà soát hồ sơ chuẩn bị bàn giao hiệu trưởng  nghỉ hưu.

- Văn thư:Cập nhật hồ sơ học sinnh vào sổ đăng bộ.

- Thiết bị:  Chẩn bị TBDH cho giáo viên,  hướng dẫn cho giáo viên đăng ký  sử dụng TBDH trên cổng thông tin.

- Kế toán cân dối ngân sách và các khoản thu, chuẩn bị cho hội nghị PHHS đầu năm

- Thư viện: Đôn đốc nhắc nhở học sinh nôp các khoản đầu năm, cho giáo viên mượn sách kịp thời.

- Y tế: Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp, tham gia tập huaand công tác y tế học đường ngày (1/9)

Các tin khác