Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 21:37 21/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 11 năm 2018, từ 12/03/2018 đến 18/03/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH 

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kiểm tra và chuẩn bị máy để các tổ dạy thao giảng

- Cho giáo viên,  học sinh mượn sách

- In và dán mã gáy sách, 

- Phân công, quản lý lao động

- Đưa học sinh than gia HKPĐ Trường THCS Đặng Dung  (Thầy Huy, Cô Hiền).

- Liên hệ trạm Y tế phun thuốc xử lý môi trường

- Đối chiếu chứng từ, chuyển tiền điện nước.

Các tin khác