Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:46 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 21 năm 2018, từ 21/05/2018 đến 27/05/2018 )

-Chuẩn bị hồ sơ kiểm kê năm để ban thanh tra kiểm tra tài chính, tài sản.

- In giáy khen, chuẩn bị phần thưởng để tổ chức lễ tổng kết phát thưởng ( ngày 21 đến ngày 24/5/2018)

- Văn thư làm và gửi giấy mời đại biểu tham dự lễ tổng kết phát thưởng.

- Làm vệ sinh các phòng làm việc phòng bộ môn chuẩn bị để niêm phong trước khi nghỉ hè

- Phân công lao động.

- Tham dự lễ tổng kết phát thưởng 25/5/2016 vào lúc 6h30 

- Trả học bạ cho học sinh khối 9.

Các tin khác