Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:28 30/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý vói BGH đầu tuần.

- Lên kế hoạch tổ tuần 7.

- Phân chia phiếu điều tra phổ cập 2 thôn về cho các nhóm.

- Cập nhật cồn văn đi- đến, cổng thông tin.

- Các bộ phận cập nhật hồ sơ, kế hoạch kịp thời để BGH kiểm tra. (2/10)

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Cập nhật hồ sơ TBDH

- Tổng hợp tình hình sử dụng TBDH tháng 9 của giáo viên.

- Phát động phong trào hưởng ửng tuần lễ học tập suốt đời.

- Phục vụ bạn đọc.

- Báo cáo các khoản thu chi năm 2019- 2020 cho PGD.

-Làm bảng  lương tháng 10.

-Phân công , quản lý lao động.

- Hoàn chỉnh hồ sơ y tế để PGD kiểm tra (4/10)

Các tin khác