Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:10 28/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 2

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức họp PHHS đầu năm ( thứ 5, ngày 30/8/2018).

II.Kế hoạch các bộ phận;

1. Văn thư: 

- Làm sổ điểm danh danh phụ, sổ điểm cá nhân, mẫu 1 PT

- In và gửi giấy mời họp PHHS veed cho các lớp.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị thiết bị dạy học cho giáo viên, làm vệ sinh và sắp xếp dụng cụ thực hành ở phòng thiết bị

- Họp liên tịch 31/8/2018.

- KIểm tra điện các phòng học.

3. Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc, làm vệ sinh kho sách.

- Kết với kế toán và TPT đội rà soát các điều kiện chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học  2018- 2019.

- Đi kho bạc rút  dự toán ngân sách  29/8/20178.

4.Kế toán

- Chuyển tiền thi đua, văn phòng phẩm, lễ 2/9 cho CBGV_ NV.

- Làm nhu cầu lương mới.

- Họp với BGH và ban đâị diện Hội PHHS bàn về các khoản thu năm học 2018-2019.

5.Y tế:

- Lập các loại hồ sơ sổ sách đầu năm.

-Phân công và quản lý lao động.

-Lập bảng dự trù mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế.

 

Các tin khác