Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:10 28/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 2

I. Kế hoạch chung:

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH đầu tuần.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức họp PHHS đầu năm ( thứ 5, ngày 30/8/2018).

II.Kế hoạch các bộ phận;

1. Văn thư: 

- Làm sổ điểm danh danh phụ, sổ điểm cá nhân, mẫu 1 PT

- In và gửi giấy mời họp PHHS veed cho các lớp.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị thiết bị dạy học cho giáo viên, làm vệ sinh và sắp xếp dụng cụ thực hành ở phòng thiết bị

- Họp liên tịch 31/8/2018.

- KIểm tra điện các phòng học.

3. Thư viện:

- Phục vụ bạn đọc, làm vệ sinh kho sách.

- Kết với kế toán và TPT đội rà soát các điều kiện chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học  2018- 2019.

- Đi kho bạc rút  dự toán ngân sách  29/8/20178.

4.Kế toán

- Chuyển tiền thi đua, văn phòng phẩm, lễ 2/9 cho CBGV_ NV.

- Làm nhu cầu lương mới.

- Họp với BGH và ban đâị diện Hội PHHS bàn về các khoản thu năm học 2018-2019.

5.Y tế:

- Lập các loại hồ sơ sổ sách đầu năm.

-Phân công và quản lý lao động.

-Lập bảng dự trù mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế.

 

Các tin khác