Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:10 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )
KẾ HOẠCH TUẦN 18 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng.

-Thu hồi TBDH, sách  cho giáo viên học kỳ 1 để kiểm kê.

- Tiến hành kiểm kê Thư viện, Thiết bị, Y tế.

- Chuẩn bị giấy thi,  văn phòng phẩm bị các điều kiện để tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2017- 2018.

- Phân công quản lý lao động.

- Nhập chứng từ.

- Nhận đề thi học kỳ 1 tại PGD

Các tin khác