Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:10 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )
KẾ HOẠCH TUẦN 18 TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban tổ văn phòng.

-Thu hồi TBDH, sách  cho giáo viên học kỳ 1 để kiểm kê.

- Tiến hành kiểm kê Thư viện, Thiết bị, Y tế.

- Chuẩn bị giấy thi,  văn phòng phẩm bị các điều kiện để tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2017- 2018.

- Phân công quản lý lao động.

- Nhập chứng từ.

- Nhận đề thi học kỳ 1 tại PGD

Các tin khác