Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 13:12 26/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC TRONG TỔ VĂN PHÒNG

- Họp giao ban đầu tuần

- Mỗi thành viên tự lên kế hoach cá nhân

- Phục vụ bạn đọc

- Làm việc với HT-KT-TQ

- Cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác