Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:01 27/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 32 (27/3- 2/4/2017)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Các bộ phận làm vệ sinh các phòng phụ trách.

II. KẾ HOẠCH TỪNG BỘ PHẬN.

1. Văn thư:

- Thông báo cho học sinh nộp ảnh 3x4 , giấy khai sinh bổ sung vào hồ sơ  học  bạ.

- Nhắc giáo viên ký học bạ đày đủ.

2. Thiết bị.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để giáo viên dạy thao giảng cụm (30/3)

- kết hợp các tổ chyên môn làm vệ sinh các phòng bộ môn.

3. Kế toán.

- Tổng hợp danh sách hồ sơ học sinh thuộc diện hộ nghè, cận nghèo nộp PGD trước ngày (28/3).

- Làm quyết  toán thu hập cá nhân bbaos cáo cho chi cục thuế.

4. Thư viện.

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Làm mã số sách mới.

5. Y tế.

- Phân công, quản lý lao động.

- Nắm danh sách 2 học sinh nữ  khối 9 chưa tiêm phòng văc xin uống ván để tiêm bổ sung.

- Trực sơ cấp cứu ban đầu

Các tin khác