Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 11:01 27/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 32 (27/3- 2/4/2017)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Các bộ phận làm vệ sinh các phòng phụ trách.

II. KẾ HOẠCH TỪNG BỘ PHẬN.

1. Văn thư:

- Thông báo cho học sinh nộp ảnh 3x4 , giấy khai sinh bổ sung vào hồ sơ  học  bạ.

- Nhắc giáo viên ký học bạ đày đủ.

2. Thiết bị.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để giáo viên dạy thao giảng cụm (30/3)

- kết hợp các tổ chyên môn làm vệ sinh các phòng bộ môn.

3. Kế toán.

- Tổng hợp danh sách hồ sơ học sinh thuộc diện hộ nghè, cận nghèo nộp PGD trước ngày (28/3).

- Làm quyết  toán thu hập cá nhân bbaos cáo cho chi cục thuế.

4. Thư viện.

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện.

- Làm mã số sách mới.

5. Y tế.

- Phân công, quản lý lao động.

- Nắm danh sách 2 học sinh nữ  khối 9 chưa tiêm phòng văc xin uống ván để tiêm bổ sung.

- Trực sơ cấp cứu ban đầu

Các tin khác