Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 10 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 08:52 01/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

- Phát quà tết cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Tham gia xổ số vui xuân Bính Thân.

- Làm vệ sinh  niêm phong , phòng làm việc, phòng thực hành trược khi nghỉ tết.

- Họp hội dồng cuối năm.

Các tin khác